Workshop “IE strategie voor mkb” door Hans Helsloot, Octrooicentrum Nederland

Hans Helsloot

Workshop “IE strategie voor mkb” door Hans Helsloot, Octrooicentrum Nederland, tijdens PatentMatch 2019.

Kleine bedrijven en startups hebben meestal nauwelijks budget voor intellectueel eigendom. Toch is het nodig voor innovatieve kleine bedrijven om een eigen IE-strategie te ontwikkelen. Tijdens deze presentatie wordt aan de hand van voorbeelden uit de praktijk inzicht gegeven welke stappen nodig zijn om te komen tot een IE-strategie op maat. Continue reading “Workshop “IE strategie voor mkb” door Hans Helsloot, Octrooicentrum Nederland”