Pitches

Pitches tijdens PatentMatch 2018, 11 april, TU/e Eindhoven

PatentPitch: Kansen voor innovaties in de Gezondheidszorg

 Het doel van deze PatentPitch is om twee waardevolle concepten op het gebied van de Gezondheidszorg te selecteren om met een substantiële investering in een start-up om te zetten.

De criteria waaraan de concepten dienen te voldoen zijn :

  1. Gezondheidszorg-gerelateerde waardepropositie
  2. Schaalbare business case op boven Nederlands niveau, minimaal Benelux, schaalbaar door hoge mate van technologie/kapitaalproductiviteit
  3. Full committed team met een zelfreflectieve CEO, te testen via persoonlijkheidstest
  4. Launching customer gecommitteerd voor minimaal 25% van de break-even omzet in het eerste jaar plus goed gedocumenteerde sales prognose voor de jaren daarna
  5. Gedocumenteerd informatiememorandum.

Er worden minimaal 5 en maximaal 10 concepten uitgenodigd voor de PatentPitch en er worden 2 concepten geselecteerd waarin geïnvesteerd zal worden.

Klik hier voor meer informatie.


PatentPitch: Opportunities for innovations in Healthcare

The purpose of this PatentPitch is to select two valuable concepts in the area of ​​Healthcare with the purpose of a substantial investment in a start-up.

The criteria that the concepts must meet are:

  1. Healthcare-related value proposal
  2. Business case scalable above Dutch level, at least Benelux, scalable based on high degree of technology / capital productivity
  3. Full committed team with a self-reflective CEO, to be tested via personality test
  4. Launching customer committed for at least 25% of the break-even sales in the first year plus well-documented sales prognosis for the years thereafter
  5. Documented information memorandum.

A minimum of 5 and a maximum of 10 concepts will be invited for the PatentPitch, of which 2 concepts in which investments will be made will be selected.

Click here for more information.


ReleventureFundDoor partner Releventure Fund

Informal investment fund to accelerate startups, develop the potential of ambitious entrepreneurs and achieve durable results from a ‘have fun, be good and do good’ perspective, investors are welcome to participate.