Workshop “Van Inventie naar Innovatie” door Hans Kamphuis, The Link Solutions

Hans Kamphuis

Workshop “Van Inventie naar Innovatie” door Hans Kamphuis, The Link Solutions, tijdens PatentMatch  2019.

Door deze workshop weet je of en hoe jouw eigen idee succesvol naar de markt gebracht kan worden. Behandeld worden de twaalf stappen die in ieder ontwikkelplan moeten worden uitgewerkt: nieuwheidsonderzoek, intellectueel eigendom, ontwerp, concurrentie analyse, marktverkenning, productie, businesscase, distributie, marktintroductie, juridische zaken, organisatie/samenwerking en financiering. De stappen worden geïllustreerd met een aantal succesvolle productintroducties, die Hans Kamphuis in zijn adviespraktijk heeft begeleid. Continue reading “Workshop “Van Inventie naar Innovatie” door Hans Kamphuis, The Link Solutions”

Kamer van Koophandel is nieuwe exposant aan PatentMatch 2018

Kamer van Koophandel

Kamer van Koophandel is nieuwe exposant aan PatentMatch 2018

Over Kamer van Koophandel
Bij de Kamer van Koophandel kan je terecht met al je vragen over ondernemen en ondernemerschap. Over het starten of juist beëindigen van je bedrijf.. Of bijvoorbeeld met vragen over wetten en regels, exportmogelijkheden of marktbewerking. En voor wie zeker wil zijn van zijn zaak, is er het Handelsregister. Het bevat betrouwbare bedrijfsgegevens over klanten en leveranciers, waarover elke ondernemer kan beschikken. Ook maken we ons sterk voor het regionale ondernemersklimaat. En we brengen je tijdens bijeenkomsten, netwerkevents of seminars graag in contact met collega-ondernemers en adviseurs. Continue reading “Kamer van Koophandel is nieuwe exposant aan PatentMatch 2018”

PatentPunt is nieuwe exposant aan PatentMatch 2018

patentpunt

PatentPunt is nieuwe exposant aan PatentMatch 2018

Over PatentPunt
Wij onderzoeken of uw uitvinding al bestaat, matchen onze dienstverlening met uw business- en IP strategie en schrijven uw octrooiaanvraag. Wij delen uw passie voor ondernemen en werken met vaste, scherpe tarieven. Met drie PatentPunt vestigingen in Nederland en in samenwerking met Aalbun IP bieden we full service IP dienstverlening in 13+ landen wereldwijd, met 100+ actieve IP professionals. Continue reading “PatentPunt is nieuwe exposant aan PatentMatch 2018”

Brainport TechLaw is nieuwe exposant aan PatentMatch 2018

Brainport TechLaw

Brainport TechLaw is nieuwe exposant aan PatentMatch 2018

Over Brainport TechLaw
Brainport TechLaw is een platform waar technologie en recht samenkomen. Letterlijk en figuurlijk.Ons doel is specifieke kennis op het gebied van technologie en recht te bundelen, te delen en te borgen. Dit doen we onder meer door onze leden — ondernemers in (high)tech branches, en specialistische adviseurs (o.a. accountants, advocaten, octrooigemachtigden) — met elkaar in contact te brengen en door het organiseren van themabijeenkomsten. Continue reading “Brainport TechLaw is nieuwe exposant aan PatentMatch 2018”

Workshop “Uitdagingen van corporates online gekoppeld aan innovatieve MKB-ondernemers” door Jenk de Jong, Kamer van Koophandel

Jenk de Jong

Workshop “Uitdagingen van corporates online gekoppeld aan innovatieve MKB-ondernemers” door Jenk de Jong, Kamer van Koophandel, tijdens PatentMatch 2018, 11 april, Technische Universiteit Eindhoven, Auditorium.

Corporate organisaties hebben een sterk netwerk, een groot marktaandeel én ze hebben toegang tot financiële middelen. Maar zij hebben ook uitdagingen. Innovatieve mkb’ers staan bekend om hun creativiteit, snelheid en vernieuwende ideeën: Een perfecte match voor innovatieve nieuwe business. KVK vertelt over de totstandkoming en uitvoering van het open innovatie platform AddVentured. Continue reading “Workshop “Uitdagingen van corporates online gekoppeld aan innovatieve MKB-ondernemers” door Jenk de Jong, Kamer van Koophandel”

LABELEDBY. is nieuwe exposant aan PatentMatch 2018

LABELEDBY.

LABELEDBY. is nieuwe exposant aan PatentMatch 2018

Over LABELEDBY.
LABELEDBY. benadert fast fashion vanuit een ander perspectief.
Wij willen gepersonaliseerde en lokale productie aanbieden die zowel duurzaam is, als reageert op de snel veranderende behoeftes van de consument, vrij van slechte arbeidsomstandigheden.
Dit doen wij door innovatieve productie technieken toe te passen in het huidige productie proces van kleding. Continue reading “LABELEDBY. is nieuwe exposant aan PatentMatch 2018”

Digital Asset Sensoring is nieuwe exposant aan PatentMatch 2018

Digital Asset Sensoring

Digital Asset Sensoring is nieuwe exposant aan PatentMatch 2018

Over Digital Asset Sensoring (DAS)
Duurabel introduceert Digital Asset Sensoring kortweg DAS. Digitale sturing en aansturing van het vastgoedbeheer, vastgoedonderhoud en vastgoedrenovatie door digitale indicatoren op de bouwkundige bouwelementen gebouwschil. Real Time connectiviteit betreffende vervuiling, degradatie, slijtage door erosie en transmissie verliezen planning sturing wordt vraag sturing. Continue reading “Digital Asset Sensoring is nieuwe exposant aan PatentMatch 2018”

NOVU is nieuwe media partner van PatentMatch 2018

NOVU

NOVU is nieuwe media partner van PatentMatch 2018

Over NOVU
De Nederlandse Orde van Uitvinders is de beroeps- en kennisorganisatie van uitvinders, productontwikkelaars en onderzoekers. De leden worden in vertrouwelijkheid en vanuit een onafhankelijke positie ondersteund bij het lastige traject van idee tot markt. De NOVU geeft o.a. cursussen, trainingen en persoonlijke spreekuren en ondersteund uitvinders bij ideeontwikkeling en innovaties. Continue reading “NOVU is nieuwe media partner van PatentMatch 2018”