Locatie

PatentMatch 2019 vindt plaats in de Spoorzone te Tilburg, op twee locaties:

LocHal, Seats2meet
en
Station 88

Bereikbaarheid LocHal:

car-icon venue Auto U kunt uw auto betaald parkeren in de Spoorzone: vanaf het NS-Plein slaat u linksaf de Burgemeester Brokxlaan op. Vervolgens weer de eerste linksaf (na circa 100 meter). U komt dan op het parkeerterrein van Spoorzone. Vervolgens loopt u langs het spoor naar LocHal.
bus-icon venue Trein LocHal is gelegen achter het centraal station van Tilburg.  Sla rechtsaf als u uit het station komt aan de kant van Spoorzonde. Loop net zolang rechtdoor totdat u aan de linkerkant LocHal ziet. 
bus-icon venue Bus U reist naar busstation Tilburg Centraal. Loop net zolang langs het spoor richting de Spoorzone, totdat u aan de linkerkant de ingang van LocHal ziet. 

Bereikbaarheid Gebouw 88:

Station88, Huis voor Ondernemerschap en Innovatie, vormt sinds begin 2018 één van de pijlers in de Tilburgse Spoorzone waar het aanjagen van (nieuwe) economische bedrijvigheid voorop staat. Het doel van Station88 is het bundelen, initiëren en faciliteren van activiteiten in en vanuit Station88 ten behoeve van de economische ontwikkeling in de regio Midden-Brabant.Station88 is de ontmoetingsplek voor ondernemers, marktpartijen en kennisinstellingen, waar men kennis kan delen, informatie kan vinden en terecht kan met vragen. Er worden activiteiten georganiseerd op het gebied van ondernemersontwikkeling en innovatie, lezingen, workshops en netwerk. Uitgangspunt hierbij is dat de groeiende (MKB-) ondernemer vooral goed geholpen is door andere ondernemers of partners met specialistische kennis of ervaring. Hierbij staat steeds de kracht van verbinding en de vertaling naar de dagelijkse praktijk centraal.