Digital Asset Sensoring is nieuwe exposant aan PatentMatch 2018

Digital Asset Sensoring is nieuwe exposant aan PatentMatch 2018

Over Digital Asset Sensoring (DAS)
Duurabel introduceert Digital Asset Sensoring kortweg DAS. Digitale sturing en aansturing van het vastgoedbeheer, vastgoedonderhoud en vastgoedrenovatie door digitale indicatoren op de bouwkundige bouwelementen gebouwschil. Real Time connectiviteit betreffende vervuiling, degradatie, slijtage door erosie en transmissie verliezen planning sturing wordt vraag sturing.

Optimalisatie van de gebouwprestaties door digitale gebouwschil.

Over PatentMatch 2018
Innovatieve concepten, ideeën, ontwerpen, octrooien; wat zouden we onze ideeën graag allemaal succesvol in de markt zetten. De realiteit is helaas anders. Veel ideeën verdwijnen in een bureaulade. En dat is zonde van alle ambitie, tijd, energie en bovendien verspilling van geld.

PatentMatch gaat hier verandering in brengen. Het evenement is één grote ontmoetingsplaats waar innovatoren en uitvinders in contact komen met deskundigen die hun concepten verder kunnen brengen. Niet voor niets vindt PatentMatch plaats in Brabant, in het hart van Brainport, waar nauwe samenwerking en verbondenheid samen leiden tot innovatieve successen.

Programma: https://www.patentmatch.nl/programma/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *